Arduino.nu Arduino.nu
Arduino met RFID en DCF

Twee leerlingen van ROC A12 Jorick de Wit en Remco Pel hebben in het MBO niveau 4 leerjaar 3 een project afgerond waarbij een RFID kaart uitgelezen kan worden en een DCF klok gemaakt is. Alles natuurlijk aangestuurd met de Arduino.

De gekozen RFID module werd geleverd door de firma Antratek, evenals de bijbehorende TAG's.

Een stukje uit hun verslag:

Onze bedoeling van het project is dat we door middel van RFID (Radio Frequency Identification) schakelingen kunnen aansturen. De schakelingen die we gaan aansturen door middel van RFID zijn twee servo's die een elektrisch slot van een deur moet voorstellen. Op de display is het de bedoeling om: - Naam gebruiker. - Tijd. - Toegang geweigerd, door missen van een signaal of een defect. - Power alert, als de stroom toevoer van af het net onderbroken wordt zal deze verder werken op zijn accu.

Tijdweergave: We willen met behulp van een dcf ontvanger de tijd ontvangen om weer te geven op het display.


Het gehele verslag met alle benodigde informatie staat hier.

De Arduino-code voor RFID staat hier.

De Arduino-code van DCF staat hier.
Afdeling elektrotechniek
(Technische ComputerKunde (TCK))